.:1.Moravská průmyslová/Reference:.


REFERENCE

Chemický průmysl

BORSODCHEM MCHZ s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory
Rekonstrukce starých potrubních mostů: jednalo se o demontáž starých potrubních mostů, následnou výrobu nových potrubních mostů, osazen potrubím různých průměrů a médií.
Výroba technologického zaří-zení na praní nitrobenzenu. Celé zařízení z materiálu 17.349.

DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
Rekonstrukce zásobníku Z.322.4 včetně diagnostiky. Účelem akce byla výměna stávajícího zásobníku jmenovitého objemu 200 m3 za nový v nerezovém provedení o objemu 175 m3.
Rekonstrukce zásobníku Z.322.5 včetně potrubního napojení. Výměna původního zásobníku jmenovitého objemu 200 m3 určeného ke skladování surových pyridinových zásad za nový stejných rozměrů a určení, včetně příslušných potrubních propojení v rozsahu dle požadavků provozu fenoly a malo-tonážní výroba chemikálií.MACCO Organiques, s.r.o., Bruntál
Výroba vík s titanovými tryskami (TITAN Grade2) Jednalo se se o výrobu přírub DN500, do kterých jsou zaústěny titanové trysky DN50, ukončené kuželovou koncovkou 50/25 mm pod úhlem 20 st., délka koncovky 70 mm na jedné straně, druhá strana trysky byla osazena 2 přírubami DN125 PN6, DN50 PN10. Celý tento komponent byl vyroben z materiálu titan grade2.

GAW Pildner-Steinburg GmbHNfg & Co KG, Graz, Rakousko
Nerez nádrž (materiál AISI 316 a 304) o objemu 4000 litrů. Nádrž bude sloužit pro průmyslové míchání barev.
Výroba nerez nádrže pro (materiál AISI 316 a 304) o objemu 8000 litrů. Nádrž bude sloužit pro průmyslové míchání barev. Místo montáže - USA.
Dále jsme pro firmu GAW vyrobili směšovač (konvertor) o kapacitě 750 litrů. Místo montáže - Slovinsko

CHEMICAL EQUIPMENT SA, Švédsko
Jednalo se o výrobu sila včetně izolace. Průměr sila 3,5 m a výška 24 metrů.

DUKOL Ostrava, s.r.o., Ostrava Mariánské Hory
Propojení zásobníku se spalovací pecí. Propojovací potrubí mezi zásobníkem skladu a spalovací pecí DN 32, materiál jakost12021.1 o celkové délce 138 m včetně osazení armaturami. Dále sací potrubí DN 100, mat. jak. tř. 17 o celkové délce 30 m a rozšíření plošiny k ovládací armatuře. Oprava 2 ks 150t zásobníků. Jednalo se o opravu 2 ks stojatých válcových nádrží na 150 t dukolu - lepidlo. Každá jedna nádrž má objem 150 t. Nádrž má ve spodní části podstavec o výšce 1 500 mm z průlezem 800 x 800 mm. Výroba a montáž potrubních tras dle dodané dokumentace a stávající situace v provozu "Formaldehyd"
Výroba a montáž záchytné vany v provozu "Formaldehyd". Ocelová vana byla před-vyrobena v dílech, kompletována přímo v provozu objednatele. Veškeré sváry provedené na vaně byly odzkoušeny na těsnost. Odplynění zásobníku methanolu a adjustačních zásobníků formaldehydu.
Pro firmu DUKOL Ostrava,s .r.o. provádíme OUTSOURCING – veškerou údržbu výrobní technologie.

Teplárenský průmysl

TEPLÁRNA OTROKOVICE a.s., Otrokovice
Oprava hořákových skříní. Vyrobeny potřebné dílce a následně u výše uvedeného zařízení vyměněny. Výměna hořákových skříní a práškového potrubí. Oprava chladícího okruhu, při které byly opraveny stávající rozvody a systémy přívodu chladící vody pro napájecí čerpadla, chladiče vzorků, pneumatických nezátahových podavačů popílku včetně potrubí odluhu a jeho využití jako doplňovací vody pro vynašeče strusky.

TEPLÁRNA TRMICE a.s. – ÚSTÍ nad Labem
Jednalo se o dodávku, výrobu a montáž OK, potrubí pneudopravy popílku.

ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o., Ostrava
Odlučovač vč. potrubního napojení. Odlučovač vyroben z nerez oceli vč. nerezového Demisteru.

AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT CZ s.r.o.
Výroba spodní části výstupních spalinovodů - projekt Moskva, fáze II, Rusko Jednalo se o výrobu 2 kusů spodní části výstupních spalinovodů pro kotle. Tyto spodní části bylo opatřeny tepelnou izolací a natřeny transportním nátěrem. Celková váha 14 000 kg.
Výstupní a vstupní spalinovody pro kotel v teplárně v Miskolci, Maďarsko.Jednalo se o výrobu Vstupního (41tun, rozměry až 16m délka, šířka a 3,9 metru, výška 2 metry) a Výstupního spalinovodu (23 tun, rozměry jako u vstupního spalinovodu). Oba spalinovody byly vybaveny vnitřní izolací. Izolace Vstupního spalinovodu byla kryta linery z nerezového materiálu. Spalinovody byly povrchově upraveny dvouvrstvý nátěrovým systémem o tloušťce 140 mikronů.Hutní průmysl

Vítkovice Heavy Machinery, a.s., Ostrava
Výroba 2 kusů odsávacího potrubí o průměru 1000mm, vč. povrchové úpravy (tryskání + nátěr). Celková váha potrubí 32 tun.

BKB Metal, a.s., Ostrava
Jednalo se o výrobu Ostřiku okují povrchu předvalku za narážecí pecí na jemné válcovací trati - ŽDB Bohumín, a.s.

Sklářský průmysl

VETROPACK MORAVIA GLASS a.s., Kyjov (ČR)
- Montáž elektrofiltru odsávání zplodin nad vanou 52.
- Výměna pozink. potrubí pitné vody pro vývěvy Mannesman Demag Wittig, oprava potrubí vakua u vývěv.
- Oprava potrubí tlakového vzduchu 0,6 MPa DN 100 od kompresorů Mannesman Demag Wittig
   přes tlakovou nádrž 10 m3 k potrubnímu mostu. Příprava tlakové nádoby 10 m3 na revizi.- Dodávka chladícího okruhu granulátorů,
- Výroba 2 ks nádrží o objemu 69 m3, propojení potrubních řádů,
- Oprava potrubních řádů kompresorové stanice,
- Oprava napojení čerpadel č. 11 – č. 13 a č. 21 – 23 včetně výměny kompenzátorů a opravy kotvení
- Oprava nerezového potrubí u přechodu na litinové potrubí,
- Oprava rozvodů tlakového vzduchu a vakua sklářského stroje 521,
- Oprava potrubí topného systému monobloku včetně opravy izolací.
- Oprava nabouraného potrubí pitné vody ve skladu dřeva. Další opravy hlavního přívodu pitné vody.
- Oprava potrubí surové vody DN 150,
- Oprava odtahů pokovů linka č. 521, 522, 523,
- Oprava předehřevu plynu V 52,
- Oprava nerezového potrubí plynu.Potravinářský průmysl

PLZEŃSKÝ PRAZDROJ - PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, a.s., Velké Popovice
Jednalo se o rekonstrukci 2 ks stávajících nádrží o průměru 1200 mm, výšce 2 m z materiálu 1.4301. Byla taktéž upravena výzbroj nádrže (přepad, měření).

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - RADEGAST Nošovice, a.s., Nošovice
Výroba nerezových dechloračních filtrů a o průměru 1200mm vč. potrubního napojení.

DELTA MLÝNY s.r.o., Kyjov
Dodávka a montáž technologického zařízení pro likvidaci aspiračních odpadů čistíren ve mlýně Kyjov, vč. automatizace provozu.
Pro firmu DELTA MLÝNY s .r.o. provádíme OUTSOURCING – veškerou údržbu výrobní technologie.