.:1.Moravská průmyslová/O společnosti:.


HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI

Současný management firmy přišel z jiných subjektů, které podnikaly v oblasti výroby a montáže dílčích a komplexních technologií pro chemický, energetický a potravinářský průmysl. Management společnosti při budování tohoto moderního podnikatelského subjektu využil svých zkušeností v tomto oboru nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V rámci podnikatelského záměru byla vytyčena orientace firmy na výrobu a montážní práce, dílčích a komplexních dodávek technologií chemického, teplárenského, energetického, potravinářského a sklářského průmyslu.
Podnikatelská strategie společnosti je založena na aktivní spolupráci a využití subdodávek spolupracujících firem, které musí splňovat vysoké odborné nároky.


MAJETKO-PRÁVNÍ VZTAHY SPOLEČNOSTI A JEJÍ KAPITÁLOVÉ ÚČASTI

Tuto ryze českou společnost  vlastní pouze jedna fyzická osoba – Ing. Sabina Bobková. Josef Bobek zastává funkci ředitele společnosti.
Společnost 1. MORAVSKÁ PRŮMYSLOVÁ s.r.o. se kapitálově nepodílí na řízení v žádné další společnosti.


ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutárním orgánem 1. MORAVSKÁ PRŮMYSLOVÁ je jeden jednatel společnosti, který se výraznou měrou - na základě organizační struktury stanovené dle metodiky ISO 9001:2000 - podílí přímo na řízení společnosti. Odbornost a praxe managementu společnosti a celého týmu kvalifikovaných pracovníků vychází z dlouholetých zkušeností v daném oboru. V souvislosti s implementací systému jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 je ve společnosti nastaven systém jasně a transparentně definující organizační, řídící a personální vazby. Pro vymezení vzájemných vztahů mezi útvary, za účelem koordinace činností, stanovení kompetencí, tj. odpovědností a pravomocí ve smyslu pozitivní spolupráce, byla vydána soustava organizačních směrnic.
V rámci personální politiky je kladen důraz na soustavné zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců.


ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI