.:1.Moravská průmyslová/Úvod:.


ÚVOD

Naše společnost 1.MORAVSKÁ PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. je vysoce specializovanou firmou. Na základě dlouhodobých zkušeností managementu a našich zaměstnanců se zabýváme především dodávkou technologií, infrastruktury a servisu v oblasti chemického průmyslu, teplárenského, energetického, sklářského a v neposlední řadě také potravinářského průmyslu.

Pro maximální spokojenost zákazníků s kvalitou dodávaných výrobků a služeb, uspořádání vnitřních procesů společnosti, zvýšení produktivity práce a především pro získání významné konkurenční výhody
a udržení si postavení na trhu byl v naší firmě integrován systém řízení jakosti dle norem ISO 9001:2001.

Certifikáty kvality a ochrany životního prostředí jsou obecně brány, jako jedna z možností, jak může společnost svým zákazníkům poskytnout důvěru, že veškeré procesy probíhající ve společnosti jsou maximálně řízeny a že dodávaný výrobek nebo služba dosahuje požadované jakosti, splňuje veškerou platnou legislativu a zároveň je v nejvyšší možné míře šetrný k životnímu prostředí.